برچسب همه ی پست ها سرمایه انسانی

داور نظری

برنامه‌ریزی توسعه فردی مدیران و مدیریت عملکرد

در نشست برنامه‌ریزی توسعه فردی مدیران و مدیریت عملکرد مهدی ایزدیار مدیرعامل، داور نظری جانشین مدیرعامل در توسعه و فناوری، […]

ادامه مطلب