مدیریت پروژه (PJS)

با استفاده از گروه محصول مدیریت پروژه، مدیریت چرخه عمر پروژه میسر و گروه‌های فرایندی استاندارد PMBOK پشتیبانی می‌شود. بهینگی این راهکار، عملکرد یکپارچه و تعامل هم‌افزا با سایر بخش‌ها را امکان پذیر می‌کند. فرایندهای گروه محصول مدیریت پروژه فنارپی، از جمله زمان‌بندی، تخصیص منابع، میز کار به عنوان دسته‌ای از فرایندهای کلیدی فنارپی، به صورت یکپارچه، برای مدیریت وظایف و بسته‌های کاری استفاده می‌شوند.

تضمین کیفیت

محصول مدیریت پروژه فنارپی امکان استفاده از تمام قابلیت‌های یک سیستم مدیریت پروژه را در بستری هماهنگ و یکپارچه با سایر واحدهای سازمان فراهم می‌کند.

در صورتی که سازمان شما شرکتی پروژه‌محور باشد یا حتی مجموعه‌ای باشد که اجرای تعدادی پروژه را در سال عهده‌دار است، با بهره‌گیری از محصول مدیریت پروژه فنارپی می‌توانید ارتباط لحظه‌ای را با تمام محصولات دیگر برقرار کنید و با داشتن شبکه‌ای یکپارچه از اطلاعات و سیستم‌های موجود در آنها، برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای پروژه‌های خود داشته باشید.

همچنین امکان بررسی و کنترل پیشرفت و منابع مورد نیاز پروژه را در بستری هماهنگ با سایر برنامه‌ریزی‌های شرکت خود و حتی بودجه‌بندی و مباحث مالی خواهید داشت.

 

از مهم‌ترین مزایای سیستم مدیریت پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بهبود برنامه ریزی و زمان بندی
 • بهبود برنامه‌ریزی کار‌ها بر اساس WBS
 • یکپارچگی اطلاعات پروژه و دسترسی آسان‌تر به آن
 • تخصیص دقیق‌تر منابع
 • مدیریت بودجه
 • افزایش بهره‌وری

 

این محصول دارای فرایندهای کسب‌وکاری به شرح زیر است:

 

تخصیص منابع
با استفاده از محصول مدیریت یکپارچه فنارپی می‌توانید با ارتباط یکپارچه بین این محصول و سایر محصولات، مانند محصول سرمایه انسانی یا محصول کنترل موجودی انبار نسبت به تخصیص منابع خود به پروژه اقدام کنید.

دستور کار پایه
در صورت نیاز به افزودن فعالیت، تغییر وضعیت دستور کار پایه، تغییر وضعیت فعالیت، ذخیره دستور کار پایه یا مشاهده گزارش پیشرفت می‌توانید از این فرایند کسب‌وکاری استفاده کنید.

زمان‌بندی
ثبت موارد زمان‌بندی و مشاهده زمان فعالیت‌ها در فرایند کسب‌وکاری زمان‌بندی به منظور پایش پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیریت وظایف
در این فرایند کسب‌وکاری نیز ویژگی‌هایی مانند انتخاب دستور کار برای زمان‌بندی مجدد، انتخاب دستورکار برای محاسبه وزن، ایجاد دستور کار، بررسی زمان تحویل اقلام، به‌روزرسانی وضعیت دستور کار و تعیین شرایط تخصیص منابع به منظور استفاده سازمان‌ها در نظر گرفته شده است.

 

همچنین برای پوشش همه نیاز‌های سازمان‌ها در زمینه مدیریت پروژه، فرایند‌های کسب‌وکاری دیگری برای این محصول به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 • اطلاعات پایه مدیریت پروژه
 • اقدامات اتمام پروژه
 • اقدامات آغاز پروژه
 • برنامه‌ریزی پروژه
 • پیگیری و کنترل پروژه
 • مدیریت و اجرای پروژه

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.