مدیریت تولید (MFG)

گروه محصول مدیریت تولید، با برخورداری از فرایندهای پیکربندی سیستم تولید، برنامه‌ریزی تولید محصولات، زمانبندی صحن کارخانه، صدور دستور کارهای تولید، کنترل تولید و تحلیل مغایرت‌ها، امکان مدیریت اثربخش بر فرایندهای تولیدی سازمان را فراهم می‌سازد. همچنین در لایه MES، به واسطه یکپارچگی با سیستم کنترل فرآیند و اتوماسیون صنعتی، همواره داده‌‎های بهنگام از تجهیزات PLC خطوط تولید در دسترس بوده و امکان تصمیم‌گیری و صدور دستورات به خطوط تولید در اختیار مدیران خواهد بود.

اجرای تولید

محصول MES که زیرشاخه گروه محصول مدیریت تولید است، برقراری رابطه بین سایر محصولات را با بخش اجرایی عملیات تولید میسر می‌کند.

MES یا اجرای تولید از بخش‌های مهم در نرم افزار فنارپی (FANRP) است و سبب هوشمندسازی و کاهش خطا در این قسمت می‌شود. این محصول وجه تمایز‌های مهمی با سایر نرم‌افزار‌های داخلی در رابطه با مدیریت تولید دارد و دارای سه فرآیند کسب‌وکار اصلی به شرح زیر است:

 • زمان‌بندی سطح کارخانه
 • کنترل تولید
 • کنترل فرایند ساخت و تولید
 • زمان بندی سطح کارخانه

این فرایند امکان برنامه‌ریزی بهتر را بر اساس ظرفیت‌های موجود در سطح کارخانه به سازمان‌هاخواهد داد. در واقع پس از ثبت برنامه‌ریزی تولید، این مرحله به بررسی امکانات تولید و در نتیجه تصمیم‌گیری برای اجراکردن برنامه‌ریزی تولید در این مرحله می‌پردازد.

ویژگی‌های فرایند زمان‌بندی سطح کارخانه به شرح زیر است:

۱- ابطال سفارش تولید برنامه‌ریزی شده
۲- انتشار سفارش تولید برنامه‌ریزی شده
۳- زمان‌بندی سفارش تولید برنامه‌ریزی شده و ایجاد دستور کار تولید
۴- صدور دستورکار تولید

در این فرایند شما برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته را به بخش تولید کارخانه ابلاغ خواهید کرد.

 • کنترل تولید

در این فرایند با در اختیار داشتن و به‌روزکردن سیستم‌های کنترل تولید، نسبت به بررسی برنامه‌ریزی صورت گرفته و کارهای انجام شده اقدام می‌کنید.

۱- اتمام سفارش تولید برنامه‌ریزی شده
۲- تدوین دفتر تولید
۳- تدوین دفتر ظرفیت
۴- تدوین دفتر محصول
۵- تدوین دفتر مواد اولیه

در واقع کار این فرایند، به‌روزکردن کارهای انجام شده در سطح تولید و آگاه‌سازی از روند و نحوه تولید محصولات بر اساس دستورات تولیدی است.

برنامه‌ریزی تولید

اولین ماژول‌ها و نرم افزارها که برای برنامه‌ریزی ایجاد شده است، برنامه‌ریزی تولید و مفهوم برنامه‌ریزی نیازمندی مواد یا MRP بوده است.

در واقع این محصول از مهم‌ترین و ریشه‌دارترین محصولات مهندسی صنایع است که مفهوم MRP را در بر می‌گیرد.

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

محصول برنامه‌ریزی تولید دارای فرایند کسب‌وکاری برنامه‌ریزی نیازمندی مواد (MRP) است که در آن تمام محاسبات و عملیات‌های مربوط به MRP در ساختاری یکپارچه و در دل سیستم ERP قرار گرفته است.

برخی از ویژگی‌های این فرایند به این شرح است:

 • اجرای محاسبات برنامه‌ریزی نیازمندی مواد و ایجاد سفارش‌های برنامه‌ریزی شده
 • انتخاب قلم MRP و ابطال سفارش‌های برنامه‌ریزی شده
 • انتشار سفارش‌های برنامه‌ریزی شده
 • ایجاد و ویرایش سفارش‌های برنامه‌ریزی شده
 • پیکربندی تنظیمات برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

با استفاده از امکانات این سیستم، قادر به شناسایی نیاز‌های مواد خود و همچنین تدوین برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن خواهید بود.

مهندسی تولید

مهندسی تولید، یکی از محصولات زیرشاخه گروه محصول مدیریت تولید است. با استفاده از این محصول می‌توان ساختار واحد تولید را ترسیم و مشخص کرد. همچنین تمام فعالیت‌های مرتبط با مهندسی تولید را در این قسمت می‌توان تعریف کرد.

این محصول دارای دو گروه فرایند کسب‌وکاری به نام پیکربندی فعالیت‌های مهندسی تولید و همچنین سیاهه مواد یا BOM است. محصول مهندسی تولید سازمان شما را قادر می‌کند براساس بِه‌روش‌ها (Best Practice) تمام روابط بین اقلام، ایستگاه‌های تولید، انبارها و همچنین ساختار محصولات را تعریف کنید.

 

۱- پیکربندی اطلاعات مهندسی تولید

این فرایند کسب‌وکاری دارای ویژگی‌های زیر است:

 • تعریف انبار پای خط
 • تعریف پارامتر عملیاتی تولید
 • تعریف توالی عملیات تولید
 • تعریف خانواده محصول
 • تعریف سایت تولید
 • تعریف عملیات تولیدی
 • تعریف قلم- مرکز کاری
 • تعریف گروه مراکز کاری تولید
 • تعریف محصول تولیدی
 • تعریف مرکز کاری تولید

در این فرایند اطلاعات پایه مربوط به مدیریت تولید ایجاد می‌شود. در نرم‌افزار فنارپی، همه قابلیت‌های لازم برای برقراری ارتباط با سایر ماژول‌ها تعبیه شده است؛ از امکان تعریف انبار پای خط برای برهم نخوردن تعادل سرعت و دقت تولید تا انواع پارامتر‌های عملیاتی و توالی آنها. همچنین شما با تعریف سایت تولید، خانواده محصولات و مراکز کاری، ارتباط کاملی بین مواد اولیه، عملیات تولید و انبار و محصولات به‌وجود می‌آورید.

 

۲- سیاهه مواد

فرایند کسب‌وکاری سیاهه مواد یا bom، امکان تعریف ساختار تمام محصولات را در سه سطح زیر فراهم می‌کند.

 • تعریف Manufacturing BOM
 • تعریف Manufacturing BOM Group
 •  تعریف Master BOM

در این فرایند این امکان را دارید تا محصولات خود را در سه سطح ساختار محصولات تولید، گروه ساختار محصولات تولیدی و همچنین ساختار مادر محصولات دسته‌بندی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.