مدیریت حقوقی (LMS)

 مدیریت قراردادها و دعاوی، به عنوان فرایندهای پشتیبان سازمان، در قالب گروه محصول مدیریت حقوقی میسر می‌شود. ثبت و انعقاد قراردادها در ارتباط با محصولات مدیریت خرید، فروش و مالی، مدیریت تغییرات قراردادها و در نهایت اختتام قرارداد از فرایندهای اصلی محصول مدیریت قراردادها هستند. مدیریت دعاوی، امور مجامع و … نیز در محصول مدیریت دعاوی پشتیبانی می‌شوند.

مدیریت قراردادها

محصول مدیریت قراردادها، از گروه محصول مدیریت حقوقی در سیستم فنارپی، به‌منظور در اختیار داشتن اطلاعات قراردادها و اطمینان از موارد مطرح‌شده در آن‌هاست.

این محصول با ثبت تمام اطلاعات مهم قراردادها، نسبت به صحت آن‌ها و همچنین ایجادنشدن رانت اطلاعاتی به سازمان‌ها کمک می‌کند. همچنین امکان سوء استفاده در ثبت قراردادها یا اشتباه‌های احتمالی را نیز کاهش دهید.

به طور کلی استفاده از سیستم مدیریت قراردادها به‌صورت یکپارچه مزایای زیر را برای سازمان‌ها به‌دنبال دارد:

 • کاهش زمان تایید یا ویرایش قراردادها
 • کمک به ارائه دید یکپارچه به قرارداد
 • بهبود شفافیت در فرایندهای مالی
 • امکان بررسی دقیق‌تر رعایت مفاد قرارداد
 • بهبود مدیریت اسناد

محصول مدیریت قرارداد های فنارپی دارای پنج فرایند کسب‌وکاری به شرح زیر است:

۱- مدیریت قرارداد
فرایند مدیریت قرارداد، امکان ثبت تمام ویژگی‌های مربوط به یک قرارداد را همچون موارد زیر فراهم کرده است:

 •  اطلاع‌رسانی قرارداد جدید و تکمیل اطلاعات
 • الحاقیه قرارداد
 • تکمیل اطلاعات باقیمانده قرارداد
 • ثبت تحویل موقت
 • ثبت تنفیذ جدید قرارداد
 • ثبت قرارداد
 • ثبت وقایع قرارداد
 • ویرایش الحاقیه قرارداد
 • ویرایش تحویل موقت
 • ویرایش قرارداد

سایر فرایندهای کسب‌وکاری این محصول نیز به شرح زیر است:

۲- پایان دادن قرارداد

۳- پیکربندی مدیریت قرارداد

۴- کنترل قراردادها

۵- مدیریت تغییر

سیستم مدیریت دعاوی

برای حفظ یکپارچگی داده‌ها در فنارپی و استفاده از تمام اطلاعات، محصول مدیریت دعاوی CLM در گروه محصول مدیریت حقوقی از سوی فنارپی توسعه داده شده است.

این محصول را می‌توان برای انجام چهار دسته فعالیت ذیل در نظر گرفت:

 • موارد حقوقی مربوط به ثبت دعاوی
 • موارد مربوط به برگزاری مجمع
 • ثبت اختراع
 • موارد دعاوی در ارتباط با مسائل HSE

 

محصول مدیریت دعاوی دارای فرایندهای کسب‌وکاری به شرح زیر است:

 • HSE مدیریت دعاوی
 • برگزاری مجمع
 • پیکربندی مدیریت دعاوی
 • ثبت اختراع و مالکیت معنوی
 • ثبت دعوی
 • صدور دعوی

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.