ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی

گروه محصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست، با توجه به درک اهمیت و گسترش روابط سازمان‌‌ها با محیط بیرون آن و همچنین بررسی میزان رشد کسب‌وکار‌ها توسعه داده شده است. این محصول چهار کاربرد اصلی و مهم دارد:

  • سلامت کارکنان
  • پیشگیری از خطرات
  • اعلان حادثه
  • برنامه‌ریزی برای آمادگی مقابله با خطرات به‌وجود آمده

فرایند‌های کسب‌وکاری این محصول به این شرح است:

پیکربندی HSE

تمام مواردی که در این محصول به تعریف نیاز دارد در این فرایند قابل تعریف است. این ویژگی‌ها شامل تعریف احتیاطات ایمنی، تعریف اعضای بدن، تعریف افراد در معرض خطر، تعریف الزامات قانونی، تعریف پروفایل سلامت کارکنان، تعریف پیامد خطر، تعریف تجهیزات حفاطت فردی، تعریف تخصص‌ها، تعریف چک لیست، تعریف خطر، تعریف سیستم ایمنی، تعریف شرایط محیطی کار، تعریف علل رویداد، تعریف قوانین پرمیت سیستماتیک، تعریف مرکز سلامت، تعریف مقیاس پارامتر‌های ریسک، تعریف ملاحظات HSE خدمت محور، تعریف منشأ خطر، تعریف مواد محرک، تعریف نوع آسیب، تعریف نوع بازدید، تعریف نوع برنامه سلامت، تعریف نوع بیماری، تعریف نوع پرمیت، تعریف نوع تجهیزات حفاطت فردی و تعریف نوع رویداد است.

دستور کار HSE

تمام موارد مربوط به ایجاد، ویرایش، مشاهده و آماده‌سازی در فرایند کسب‌وکاری دستور کار HSEC قابل انجام است.

مدیریت بازرسی

  1. برای اطمینان خاطر در رابطه با جلوگیری از وقوع ریسک در سازمان‌ها، فرایند مدیریت بازرسی به منظور برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقای ایمنی در محصول HSEC قرار گرفته است.

صدور مجوز کار

در این فرایند شما قادر به انجام ابطال پرمیت، بررسی پرمیت، بستن مجوز انجام کار، تجمیع نتایج درخواست صدور مجوز انجام کار، تغییر وضعیت پرمیت، ثبت درخواست پرمیت، ذخیره پرمیت، شروع مجوز اضطراری و صدور پرمیت هستید

مدیریت آزمایش‌های پیش از استخدام

با توجه به اهمیت سلامت کارکنان تا پیش از مراحل استخدام، امکان تعریف آزمایشگاه برای ثبت نتایج آزمایش‌های اولیه پیش از استخدام در این فرایند در نظر گرفته شده است.

مدیریت سلامت کارکنان

  1. پس از آزمایش‌های پیش از استخدام، پایش سلامتی پرسنل استخدام شده از نیازهای سازمان است. اهمیت کارکنان که از آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌های انسانی یک شرکت یاد می‌شود، سبب توجه سازمان‌های حرفه‌ای به سلامت کارکنان خود شده است. به منظور پایش سلامتی و مشاهده نتایج آزمایش‌های کارکنان، فرایند کاری مدیریت سلامت کارکنان در نرم‌افزار فنارپی لحاظ شده است.

مدیریت پیشگیری و مقابله با مخاطرات

  1. بدون شک پیشگیری از وقوع هر حادثه و خطری می‌تواند به نفع سازمان‌ها باشد. از این رو در راهکار یکپارچه سازمانی فنارپی (FANRP) این فرایند به منظور برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه و همچنین ثبت مواردی طراحی شده است که امکان بروز خطر برای سازمان‌ها وجود دارد.

مدیریت حوادث و ایمنی

برای ثبت حوادث و همچنین بررسی علل و پیامد‌های هر حادثه،‌ فرایند کسب‌وکاری مدیریت حوادث ایمنی در نرم‌افزار یکپارچه ERP شرکت فناپ در نظر گرفته شده است.

مدیریت سلامت بازدیدکنندگان

در صورتی که شرکت‌ها به پایش سلامت افرادی نیاز داشته باشند که در سازمان‌ها حضور ندارند، می‌توانند از فرایند کسب‌وکاری مدیریت سلامت بازدیدکنندگان استفاده کنند. در مسئله همه‌گیری کووید-19 نیز شرکت‌های بسیاری نسبت به داشتن سامانه‌ای احساس نیاز کردند که بتواند سلامت افراد خارج از سازمان را بررسی کند،.

مدیریت ریسک

  1. با فرایند کسب‌وکاری مدیریت ریسک، سازمان‌ها می‌توانند تمامی ریسک‌های موجود را ثبت، ارزیابی، ویرایش و تجزیه و تحلیل کنند.

مدیریت شبه حوادث

برای ثبت حوادثی که منجر به بروز خسارت نمی‌شوند و به دلیل اهمیت آن‌ها و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی می‌توان با استفاده از فرایند کسب‌وکاری مدیریت شبه حوادث در فنارپی، به ثبت و تجزیه و تحلیل این دست از حوادث پرداخت.

مدیریت پسماند

با توجه به اهمیت موضوع محیط‌زیست که بی‌توجهی به آن می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را برای کره زمین به همراه آورد، شرکت‌ها می بایست نسبت به تولید پسماند‌ها و مدیریت آن نیز حساس باشند. در شرکت فناپ نیز این فرایند کسب‌وکاری برای مدیریت پسماند‌ها در نظر گرفته شده است.

دیگر فرایند‌های کاری این محصول نیز به شرح ذیل است:

مدیریت مانور

مدیریت تغییرات

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.