مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

مهمترین مزیت گروه محصول سرمایه انسانی، محوریت نگرش سرمایه‌ای به منابع انسانی سازمان و الهام گرفتن از مدل‌های تعالی سرمایه انسانی است. فرایندهای این گروه محصول محرکی توانمندساز هستند، تا  در کنار برخورداری از راهکاری نرم افزاری، سیستم مدیریتی سازمان را در حوزه سرمایه انسانی ارتقا دهند و در سطح مطلوب سازمان‌های توسعه یافته، حفظ نمایند.

با گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت جذب و استخدام، نگهداری سرمایه انسانی، حقوق و دستمزد و جبران خدمت، آموزش و توسعه سرمایه انسانی به نحوی بهینه و در ارتباط با سایر گروه امکان پذیر می‌گردد.

مدیریت جذب

امروزه بهره‌مندی از نیروی انسانی کارامد، مزیت رقابتی مهمی در سازمان‌ها محسوب می‌شود زیرا نفرات کارآزموده و استفاده از توانایی‌های آن‌ها در موقعیت‌های مناسب، از عوامل موفقیت سازمان به شمار می‌رود. محصول مدیریت جذب از گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی نیاز کسب و کارها به جذب نفرات موثر برای جایگاه‌های مناسب را مرتفع می‌سازد.

ازجمله امکانات این محصول برای حذف رویه‌های سنتی در زمینه مدیریت جذب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • برنامه‌ریزی برای شناسایی نیازمندی‌های شغلی سازمان
 • کمک به ارتقای سطح دانش سازمان از طریق جذب افراد توانمند
 • کمک به شناسایی استعدادها و نخبگان
 • تسریع در جذب افراد براساس ظرفیت آن‌ها نسبت به شرح وظایف
 • بهبود کارایی سازمان

این محصول دو فرآیند کسب‌وکاری برنامه‌ریزی جذب و جذب کارکنان را دارد.

توسعه سرمایه انسانی

درباره محصول مدیریت سرمایه انسانی (HCM) – توسعه سرمایه انسانی

نیروی انسانی، سرمایه اصلی یک سازمان برای ایجاد ارزش افزوده است. از این رو نیازمند نگه‌داشت، توسعه، پرورش، برنامه‌ریزی و ارتقا است تا سازمان بتواند از این دارایی‌های ارزشمند بصورت بهینه‌ای بهره‌مند شود. با توجه به اهمیتی که آموزش در افزایش رضایت پرسنل و حفظ آنها، ارتقای سطح دانش سازمان‌ و بهبود برند آن دارد، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است.

محصول توسعه سرمایه انسانی در فنارپی به منظور بهبود برنامه‌ریزی و انجام آموزش‌های درون سازمانی، امکان نیازسنجی آموزشی‌ نیروی انسانی، تعریف دوره‌های آموزشی مورد نیاز، تدوین تقویم آموزشی، سنجش اثربخشی آموزش‌های صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد سرمایه انسانی را ممکن می‌کند.

مدیریت حضور و غیاب

میزان حضور و کارکرد پرسنل همواره بخشی از دغدغه‌های مدیران را تشکیل می‌دهد؛ بویژه در محاسبه بهای تمام‌شده پروژه.

مدیریت حضور و غیاب یا تردد در راهکار جامع سازمانی فنارپی با بهره‌گیری از به‌روزترین به‌روش‌های موجود و محاسبات توسعه یافته است که از جمله مزایای آن می‌توان به ایجاد شفافیت، مدیریت زمان، اجتناب از خطای انسانی، افزایش نظم در سازمان، کاهش غیبت‌های غیرموجه و بهبود رضایت کارکنان اشاره کرد.

مدیریت حضور و غیاب فنارپی دارای فرایندهای زیر است:

 • پیکربندی حضور و غیاب: در این فرایند امکان تعریف و ویرایش انواع تقویم، مرخصی‌، ماموریت، برنامه‌های زمانی و … وجود دارد.
 • پنل انگشت نگار: تعریف دستگاه و ارتباط با نرم‌افزار فنارپی برای ثبت زمان ورود و خروج در سازمان
 • درخواست اضافه کار
 • درخواست ماموریت
 • درخواست مرخصی
 • مدیریت کارکرد

پرسنل سازمان از طریق این فرایند می‌توانند نسبت به تعریف زمان‌های کاری، مشاهده اطلاعات ورود و خروج و … اقدام کنند.

جبران خدمت

در هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ با وجود تعداد زیاد پرسنل، محاسبات مربوط به حقوق، اضافه کار، پاداش و تسویه، فرایندی دشوار و دغدغه بسیاری از مدیران است. محصول جبران خدمت ضمن ارتباط یکپارچه با سایر محصولات از جمله مدیریت سرمایه انسانی و مالی و … امکان محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی، تحلیل و پرداخت را فراهم می‌کند.

محصول جبران خدمت دارای فرایندهای زیر است:

 • پیکربندی اطلاعات پایه حقوق و دستمزد: تعریف تمام عناصر مؤثر در فیش حقوقی پرسنل مانند پارامترهای دستمزد، شعبه‌های مالی و مالیاتی و …
 • گروه‌بندی پارامترها و اشخاص: امکان دسته‌بندی گروهی از افراد براساس احکام حقوقی و پاداشی و یا براساس سمت و واحد.
 • پاداش: برنامه‌ریزی برای پرداخت پاداش‌ها
 • مدیریت اطلاعات خروجی‌های حقوق و دستمزد: دریافت لیست‌های بیمه و مالیات، فیش‌های حقوقی یا اسناد حسابداری از طریق این فرایند ممکن می‌شود.
 • مدیریت شخصی‌سازی پارامترها: امکان تعریف پارامترهایی نظیر بیمه تکمیلی، وام و اقساط در این فرایند انجام می‌شود.
 • مدیریت محاسبات حقوق و دستمزد و رفاهیات: تعریف سایر اقدامات رفاهی
 • پایان استخدام: انجام محاسبات تسویه و پایان فرایند استخدام

روابط کار و کارکنان

محصول روابط کار و کارکنان با  بهبود فرایندهای استخدام، تعیین ساختار مناسب سازمان، تخصیص مناسب فعالیت‌ها به کارکنان و سیستماتیک کردن قراردادها و اقدامات انضباطی از طریق یکپارچگی میان تمام فرایندهای موجود در محصول مدیریت سرمایه انسانی از  استخدام، قرارداد، مسائل انضباطی و … به‌منظور بهبود و ایجاد ارتباط میان فعالیت‌ها و ساختار سرمایه انسانی و کارکنان ارائه شده است.

فرایندهای محصول روابط کار و کارکنان به شرح زیر است:

 • پیکربندی مدیریت سرمایه انسانی: در این فرایند، تعریف اولیه ساختار واحد سرمایه‌ انسانی سازمان از طریق ویژگی‌های متعددی صورت می‌گیرد.
 • تعریف قرارداد کارمندی: ثبت همه قراردادها و لغو آن‌ها
 • استخدام نیروی کار: تعریف نقش و نیروی مورد نیاز در صورت نیاز به استخدام
 • صدور حکم کارگزینی: تمامی فعالیت‌های مربوط به صدور حکم کارگزینی از تعریف، تایید، چاپ و ابطال در این فرایند انجام می‌شود.
 • خودیاوری (سلف سرویس) کارمندان
 • اقدامات انضباطی 

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.