مدیریت مالی (FIN)

گروه محصول مدیریت مالی دیدی همه جانبه از زوایای مختلف مالی کسب و کار ارائه می‌دهد. گروه محصول FIN متشکل از ماژول‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، بودجه، بهای تمام شده، مدیریت دارایی، اعتبارات، امور سهام و … تمام نیازهای سازمان در حوزه امور مالی را پوشش می‌دهد.
یکپارچگی این گروه محصول با ماژول‌هایی مانند خرید، فروش، تولید، نگهداری و تعمیرات، حقوق و دستمزد و … امکان اتخاذ تصمیمات کلان مالی و اقتصادی را با استفاده از گزارشات تلفیقی و تجمیعی به سادگی و در سطح یک هلدینگ میسر می‌سازد.

خزانه‌داری

به مجموعه‌ای از عملیات و فرآیندهای حسابداری که ارزش ریالی موجودی انبار را مشخص می‌کند «حسابداری انبار» می‌گویند. این عملیات شامل مشخص‌کردن قیمت اسناد وارد شده به انبار و صادر شده از آن است.

سازمان‌ها به منظور مشخص‌شدن دقیق موجودی انبار از عملیات انبار گردانی استفاده می‌کنند. این عملیات معمولا در پایان دوره‌های مالی سازمان‌ها انجام می‌شود. این دوره‌ها بر حسب نیاز شرکت‌ها می‌تواند 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله باشد.

براساس استانداردهای حسابداری حداقل سالی یک بار باید فرآیندهای حسابداری انبار و انبارگردانی انجام شود. با استفاده از سیستم حسابداری انبار فنارپی، امکان محاسبه سیستماتیک موجودی انبار را خواهید داشت.

محصول سیستم حسابداری انبار فنارپی دارای فرایند‌های کسب‌وکاری و ویژگی‌های زیر است:

 

پیکربندی حسابداری انبار

 • تعریف و ویرایش کلاس حساب
 • تعریف و ویرایش روش قیمت‌گذاری سند
 • تعریف و ویرایش فاکتور
 • تعریف و ویرایش سطح قیمت‌گذاری
 • تعریف و ویرایش لیست قیمت استاندارد
 • ویرایش و پیکربندی گروه کالاهای حسابداری انبار

 

ثبت و صدور سند حسابداری

 • انتخاب اسناد برای صدور سند حسابداری
 • بررسی و تایید نتیجه اسناد حسابداری

 

اصلاح قیمت رسید

فرآیند بستن حسابداری انبار

فرآیند راستی آزمایی داده‌های حسابداری انبار

قیمت گذاری برآوردی رسید

قیمت گذاری قطعی رسید

قیمت گذاری حواله

همچنین گزارش‌های استاندارد مورد نیاز به ازای هر ماژول نیز در نرم‌افزار فنارپی طراحی شده است.

سیستم حسابداری انبار

سیستم مدیریت خزانه، نرم‌افزاری کاربردی است که فرآیند مدیریت عملیات مالی شرکت را سیستماتیک می‌کند. این ویژگی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی خود، مانند جریان نقدی، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را یکپارچه مدیریت کنند. همچنین از علل مهم استفاده از سیستم‌های خزانه‌داری، حفظ امنیت مالی و به حداقل رساندن خطر کسری اعتبار است.

مدیریت خزانه‌داری را می‌توان برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل وجوه و سرمایه در گردش شرکت دانست. برای استفاده بهینه از آن، حفظ نقدینگی شرکت، کاهش هزینه‌های کلی شرکت و همچنین کاهش ریسک عملیاتی و مالی لازم است.

مدیریت خزانه‌داری در یک نگاه

نرم افزار خزانه‌داری فنارپی مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت ارز، امور مالی شرکت و مدیریت ریسک مالی را پوشش می‌دهد. به عبارت ساده، وظیفه مدیریت خزانه‌داری عبارت است از مدیریت همه امور مالی کسب‌وکار مانند جمع‌آوری وجوه برای کسب‌وکار از منابع مختلف، مدیریت ارز، جریان‌های نقدی و راهبردها و رویه‌های مختلف تامین مالی شرکت.

توجه به اهمیت خزانه‌داری و لزوم ارتباط آن در بستری یکپارچه، امر اجتناب ناپذیری است.

 

مزیت‌های اصلی مدیریت خزانه‌داری برای سازمان‌ها به این شرح است:

 • تسریع در امور پرداخت‌ها
 • دسترسی به تمام داده‌ها در هر لحظه
 • کاهش در ورود دستی و خطاهای محاسباتی
 • کاهش هزینه‌های بانکی
 • نظارت دقیق بر فعالیت‌های تمام واحد‌ها
 • رعایت مقررات و کاهش خطر

 

محصول مدیریت خزانه‌داری فنارپی برای کمک به پوشش نیاز‌های سازمان در بهره‌مندی از خزانه‌داری مطئن دارای ویژگی‌های زیر است:

 

پیکربندی خزانه‌داری

 • تعریف و ویرایش و حذف تراکنش صندوق
 • درج و اصلاح و حذف علت اعلامیه بدهکاری بستانکاری
 • ایجاد، ویرایش و حذف سفته
 • تعریف و اصلاح  انواع تراکنش بانک
 • تعریف و اصلاح و حذف انواع اسناد تضمینی و بهادار
 • تعریف و اصلاح و حذف تنخواه گردان
 • تعریف و اصلاح و حذف حساب بانکی
 • تعریف و اصلاح و حذف دسته چک
 • تعریف و اصلاح و حذف صندوق
 • تعریف و اصلاح و حذف قالب چک
 • تعریف و ویرایش بانک
 • تعریف و ویرایش شعبه بانک
 • تنظیمات خزانه‌داری
 • درج و اصلاح روال تایید و امضا
 • درج و اصلاح و حذف انواع درخواست پرداخت
 • درج و اصلاح و حذف دلایل ابطال چک
 • درج و اصلاح و حذف طرف حساب
 • درج و اصلاح و حذف نوع حساب بانکی
 • رزرو چک
 • شرح‌های استاندارد

 

اعلامیه بدهکاری بستانکاری موقت

 • بستانکاری
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک (بدون تایید حسابداری)
 • فرایند ابطال اعلامیه بدهکاری بستانکاری
 • فرایند ایجاد و ویرایش اعلامیه بدهکاری

 

انتقال وجه

 • ابطال انتقال وجه
 • ایجاد و ویرایش انتقال وجه
 • پرینت چک انتقال وجه
 • تائید پرینت چک انتقال وجه
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک (بدون تایید حسابداری)

 

صورت‌حساب بانکی

 • داده صورت‌حساب بانکی
 • مغایرت‌گیری صورت‌حساب بانکی

 

عملیات بانک

 • برگشت از حقوقی‌کردن چک
 • عملیات گردش چک
 • برداشت چک صادره
 • تحویل عودت چک دریافتی
 • حقوقی کردن چک
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک(بدون تایید حسابداری)
 • عودت چک پرداختی
 • عودت چک دریافتی
 • واریز و برداشت متفرقه بانکی

 

عملیات تضامین پرداختی

 • ایجاد و ویرایش استرداد تضامین پرداختی
 • ایجاد و ویرایش تمدید ضمانتنامه پرداختی
 • ایجاد و ویرایش عملیات ضمانتنامه بانکی پرداختی
 • ایجاد و ویرایش تقلیل ضمانتنامه پرداختی

 

درخواست دریافت

 • اصلاح درخواست دریافت و پیش دریافت
 • اصلاح وضعیت درخواست دریافت
 • ایجاد درخواست دریافت – پیش دریافت
 • ایجاد درخواست دریافت – پیش دریافت دستی
 • مشخص‌کردن مغایرت بین درخواست و دریافت

 

تسویه درخواست پرداخت

 • ایجاد و ویرایش و ابطال تسویه درخواست پرداخت

 

تسویه درخواست دریافت

 • ایجاد و ویرایش و ابطال تسویه درخواست دریافت

 

تهاتر درخواست دریافت و پرداخت

فرایند درخواست پرداخت وجه

 • ایجاد درخواست پرداخت و پیش پرداخت
 • به‌روزرسانی وضعیت درخواست
 • ویرایش درخواست پرداخت یا پیش پرداخت

 

فرایند دریافت وجه

 • اصلاح وضعیت درخواست دریافت
 • ایجاد دریافت و پیش دریافت

 

مدیریت دریافت و پرداخت بانکی

 

عملیات تضامین دریافتی

 •  ابجاد و ویرایش استرداد تضامین دریافتی
 • ایجاد و ویرایش تمدید ضمانتنامه دریافتی
 • ایجاد و ویرایش تقلیل ضمانتنامه دریافتی

 

عملیات تنخواه

 • ایجاد و ویرایش صورت‌خلاصه تنخواه
 • تسویه مانده تنخواه

 

فرآیند پرداخت

 • ابطال پرداخت وجه
 • ایجاد و ویرایش پرداخت و پیش پرداخت
 • به روز رسانی وضعیت چک
 • پرینت چک
 • تائید پرینت چک
 • تحویل چک و پرینت رسید تحویل
 • جابه‌جایی شماره چک
 • جایگزینی شماره چک

امور سهام

با توجه به گسترش استفاده از بازار سرمایه در سازمان‌ها، استفاده از نرم‌افزاری که توانایی محاسبات لازم در رابطه با سهام و مدیریت امور سهام را داشته باشد بسیار مهم است.

با استفاده از محصول امور سهام فنارپی، سازمان‌ها تمام اطلاعات سهامداران، محاسبه سود سهام، میزان سود سهمی تقسیم شده، زمان‌های پرداخت را می‌توانند مدیریت کنند. همچنین با توجه به گستردگی فعالیت‌های شرکت و با توجه به نیاز مدیریت صحیح امور سهام سازمان‌ها به‌منظور جلب اعتماد بیشتر سهامداران و مشتریان خود، سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار یکپارچه فنارپی به مدیریت صحیح و بدون خطاd مدیریت سهام خود بپردازند.

این محصول فرایندها و ویژگی‌های عملیاتی زیر را برای پوشش نیازهای موجود در بازار دارد:

 • تعریف جزئیات و پیکربندی ساختار امور سهام
 • مدیریت سهام
 • عملیات سهام
 • سهام عادی
 • سود سهمی و تقسیم سهام

مدیریت وام و اعتبارات

دریافت انواع وام و اعتبارات در سازمان‌ها، امری بسیار معمول برای تامین هزینه‌ها و سرمایه گذاری است. با این حال مدیریت این امر و همچنین یکپارچه بودن و ارتباط لحظه‌ای آن با سایر بخش‌های سازمان برای جلوگیری از ضرر‌های احتمالی امر مهمی است.

 

اینها از مهم‌ترین مزیت‌های سیستم مدیریت وام و اعتبارات فنارپی است:

 • داشتن تاریخچه کامل از تسهیلات دریافتی به همراه دلایل آن.
 • امکان مشاهده تمام ویژگی‌های تسهیلات مانند تعداد،مبلغ، سود و زمان تسویه.
 • ایجاد ارتباط لحظه‌ای با سایر محصولات مانند مدیریت نقدینگی، خزانه داری و بودجه بندی.
 • محاسبه بهره.
 • مشاهده لحظه‌ای وضعیت درخواست‌های تسهیلات.

 

فرایند‌های کسب‌وکاری محصول مدیریت وام و اعتبارات فنارپی به این شرح است:

 

پیکربندی تسهیلات و اعتبارات

 • تعریف و ویرایش انواع تسهیلات

 

مدیریت فرایند اعتبارات اسنادی

 • ایجاد پرونده اعتبارات اسنادی
 • ایجاد درخواست تسهیلات برای اعتبارات اسنادی
 • بازپرداخت اعتبارات اسنادی
 • ویرایش اعتبارات اسنادی

 

مدیریت فرایند تسهیلات

 • ایجاد و ویرایش پرونده تسهیلات
 • پرداخت اقساط تسهیلات
 • تسویه تسهیلات
 • محاسبه هزینه بهره

 

درخواست اعتبارات اسنادی

 • ایجاد و ویرایش درخواست گشایش اعتبارات اسنادی

 

درخواست تسهیلات

 • ایجاد و ویرایش درخواست تسهیلات

حسابداری پایه

اتوماسیون دفتر کل به شما امکان می‌دهد بر تراکنش‌ها نظارت کنید و هزینه‌های تصادفی را تشخیص دهید تا بتوانید اشتباه‌ها را به موقع تصحیح کنید. بی تردید بخش حسابداری در هر سازمان، از اصلی ترین بخش‌هاست که باید از هر دو فاکتور سرعت و دقت در کار برخوردار باشد.

تقریبا می‌توان گفت تمام محصولات در فنارپی (FANRP) با محصول حسابداری پایه در ارتباط هستند و به نوعی این محصول نقش هسته را در فنارپی ایفا می‌کند.

 

سیستم حسابداری پایه فنارپی، شش مزیت مهم دارد:

 • صرفه جویی در هزینه و زمان محاسبات حسابداری
 • افزایش شفافیت مالی سازمان
 • کاهش خطا‌های انسانی
 • دسترسی به داده‌ها در زمان‌های واقعی
 • بهبود فرایند‌های تصمیم‌گیری مدیران
 • افزایش انعطاف پذیری در سازمان با نرم‌افزار حسابداری مبتنی بر وب

 

برای پوشش تمام نیاز‌های سازمان‌ها این محصول با فرایند‌های کسب‌وکاری متعددی به شرح زیر، طراحی شده است:

 

پیکربندی حسابداری

 • تعریف و ویرایش و حذف تگ حساب
 • بابت گذاری گروه کالا
 • بابت گذاری مرکز هزینه
 • تخصیص دسترسی به موجودیت‌های کسب‌وکار
 • تعریف نرخ تبدیل
 • تعریف و ویرایش سال مالی و دوره مالی
 • تعریف و ویرایش و حذف نسخه درخت حساب و سطح حساب
 • تعریف و ویرایش  نوع وجه
 • تعریف و ویرایش ارز
 • تعریف و ویرایش الگوی سند
 • تعریف و ویرایش بلوکه‌کردن تاریخ و حساب
 • تعریف و ویرایش سایر
 • تعریف و ویرایش موجودیت کسب‌وکار
 • تعریف و ویرایش و حذف بابت
 • تعریف و ویرایش و حذف تراکنش کسب‌وکار
 • تعریف و ویرایش و حذف تفصیلی
 • تعریف و ویرایش و حذف درخت حساب
 • تعریف و ویرایش و حذف درختواره موجودیت
 • تعریف و ویرایش و حذف سطح تفصیلی
 • تعریف و ویرایش و حذف گروه تفصیلی
 • تنظیمات حسابداری
 • تنظیمات شخصی
 • سرویس ایجاد تفصیلی اتوماتیک
 • گروه بندی موضوعات
 • ورود اقلام درختواره موجودیت از اکسل
 • ورود سایر از اکسل
 • ورورد تفصیل از اکسل
 • پروژه

 

عملیات حسابداری

 • آنالیز اتوماتیک
 • آنالیز حساب
 • بلوکه کردن سند
 • پرینت اعلامیه بدهکار و بستانکار
 • پرینت سند
 • چاپ مرور حساب
 • حذف سند
 • سند معکوس
 • کپی سند
 • مرتب سازی اسناد
 • موقت کردن سند

 

گزارش‌های مالی بین المللی

 • ایجاد تفصیلی اتوماتیک
 • ایجاد و ویرایش و حذف اطلاعات برنامه زمانی
 • حذف تفصیلی
 • حذف درخت حساب
 • حذف سطح تفصیلی
 • حذف شود
 • حذف گروه تفصیلی
 • حذف نسخه و سطح حساب
 • دسترسی حسابداری

 

گزارشات حسابداری

 • تراز تحلیلی
 • ترازنامه
 • جستجوی پیشرفته سند
 • دفاتر
 • دفاتر ماهانه
 • دفتر روزنامه
 • صورت‌های مالی
 • فرمت گزارش
 • گردش حساب
 • گزارش گردش

 

صدور سند حسابداری

 • ایجاد اتوماتیک سند حسابداری
 • ایجاد و ویرایش سند حسابداری
 • ایجاد و ویرایش سند حسابداری دستی بدون الگو
 • بازبینی موجودیت مالی برای ایجاد سند حسابداری
 • درج سند حسابداری از اکسل
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک (بدون تایید حسابداری)
 • صدور سند حسابداری بدون الگو

 

مدیریت مالیات

 • ایجاد و محاسبه اطلاعات مالیات ارزش افزوده
 • بستن دوره مالیاتی
 • ثبت نهایی فایل مالیات ارزش افزوده
 • راستی آزمایی اطلاعات خرید و فروش و انبار

 

تنظیمات مالیات

 • نگاشت اطلاعات فایل کانورت
 • تعریف و ویرایش دوره مالیاتی

 

پرداخت مالیات

 • تعیین شرایط پرداخت مالیات

 

استعلام بستن حساب‌ها 

 • صحت‌سنجی چک لیست

 

بستن دوره مالی

 • ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه
 • ایجاد سند سود و زیانی
 • تعریف و ویرایش الگوی بستن حساب‌های سود و زیانی
 • دائم کردن سند
 • سند تسعیر ارز
 • گزارش بستن

 

بستن سال مالی

 • ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه
 • ایجاد سند سود و زیانی
 • تعریف و ویرایش الگوی بستن حساب‌های سود و زیانی
 • دائم کردن سند
 • سند تسعیر ارز
 • موقت‌کردن سند

بهای تمام شده

مدیریت نقدینگی

محصول مدیریت نقدینگی در فنارپی شما را قادر به آگاهی لحظه به لحظه از میزان منابع مالی خود می‌کند. با استفاده از این آگاهی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تصمیم‌گیری در رابطه با انجام سایر کارها امکان‌پذیر می‌شود. همچنین با دانستن مصارف و بودجه و مقایسه این موارد با یکدیگر امکان ارزیابی، کنترل و زمان‌بندی برای پرداخت‌ها و دریافت‌ها و در نتیجه مشخص‌کردن وظایف سایر بخش‌ها ممکن خواهد بود.

 

با پنج مزیت مهم سیستم مدیریت نقدینگی فنارپی آشنا شوید:

 • شناسایی میزان نقدینگی مورد نیاز در مواقع ضروری را تسهیل می‌کند.
 • توانایی تامین جریان نقدی در سازمان‌ها را بهبود می‌بخشد.
 • امکان برنامه‌ریزی بهتر برای هزینه‌های کلان‌تر شرکت را فراهم می‌کند.
 • امکان بررسی راه‌های مختلف تامین منابع مالی را میسر می‌کند.
 • امکان استفاده از فرصت‌های ویژه برای خرید یا سرمایه‌گذاری‌هایی که زمان تصمیم‌گیری برای آنها کم است.

 

محصول مدیریت نقدینگی فنارپی، اکنون دو فرایند کسب و کاری زیر را دارد:

 • فرایند صندوق نقدینگی
 • وضعیت نقدینگی

بودجه بندی

فرایند بودجه‌بندی، شامل ردیابی درآمد و هزینه‌های یک سازمان است که از مهم‌ترین موضوع‌ها برای هر سازمانی است. بودجه‌بندی هم در مرحله ثبت آن و هم در مراحل کنترل، افزایش یا کاهش آن، در سایر مراحل اجرایی یک شرکت اثرگذار خواهد بود. در صورتی که سازمان‌ها از سیستم‌های یکپارچه استفاده نکنند، امکان بروز خطاهای بسیاری در کنترل و بهبود و اصلاح آن وجود خواهد داشت.

محصول بودجه‌بندی که از گروه محصول مالی فنارپی است، ارتباط لحظه‌ای و آنلاین با تمام محصولات دیگر و اطلاعات آنها برای ثبت و کنترل دارد.

 

از مهم‌ترین مزایای محصول بودجه‌بندی فنارپی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • امکان مدیریت بهتر سرمایه، هزینه و درآمدهای سازمان
 • تخصیص منابع به پروژه‌ها براساس نرخ مورد انتظار بازگشت سرمایه
 • نظارت بر عملکرد سازمان براساس بودجه در نظر گرفته شده
 • امکان الویت‌بندی اهداف بر اساس منابع
 • بهبود مکانیزم‌های تصمیم‌گیری
 • شناسایی مشکلات، پیش از وقوع آنها (مانند نیاز به افزایش منابع مالی یا مشکلات جریان نقدی)
 • امکان برنامه‌ریزی بهتر برای آینده سازمان

 

محصول بودجه‌بندی برنامه‌ریزی یکپارچه سازمانی فناپ (FANRP) فرایندهای کسب‌وکاری را به شرح زیر دارد:

 

پیکربندی بودجه

 • تعریف و ویرایش آیتم بودجه
 • تعریف و ویرایش جداول بودجه
 • تعریف و ویرایش دوره بودجه
 • تعریف و ویرایش ساختار بودجه
 • تعریف و ویرایش شروط دریافت
 • تعریف و ویرایش نرخ ارز بودجه
 • تنظیمات بودجه
 • جزئیات ساختار بودجه
 • کپی ساختار بودجه
 • پرداخت

 

توسعه بودجه

 • تصویب و ابلاغ بودجه
 • جابه‌جایی بودجه
 • درخواست افزایش بودجه
 • درخواست بودجه
 • دریافت بودجه
 • کپی بودجه
 • متمم بودجه

 

حسابداری بودجه

 • داشبوردهای عملیاتی مورد نیاز به ازای هر ماژول توسعه داده شده است

 

کنترل بودجه

 

برنامه‌ریزی یکپارچه

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی در سازمان‌های مختلف از موارد  بسیار با اهمیت در انجام امور محتلف است. با مدیریت صحیح دارایی می‌توانید تمام نیاز‌های سازمان خود را در زمینه خرید دارایی ثابت، محاسبات استهلاک و افراد مسئول در این رابطه شناسایی کنید.

 

مزایای سیستم مدیریت دارایی فنارپی چیست؟
مهم ترین مزایای سیستم مدیریت دارایی فنارپی به این شرح است:

 • ردیابی دارایی در سریع‌ترین زمان
 • مدیریت دارایی آنلاین و مبتنی بر سیستم‌های ابری
 • افزایش دقت در واگذاری دارایی‌ها بر حسب نیاز‌های سازمان
 • شناسایی دارایی‌های گم شده (دارایی‌های که مفقود شده‌اند یا استفاده درستی از آن‌ها نمی‌شود)
 • شناسایی آسان‌تر استهلاک دارایی‌ها
 • پیش‌بینی هزینه‌ها و بودجه

 

محصول مدیریت دارایی از گروه محصول مدیریت مالی فنارپی  (FANRP)دارای فرایند‌های کاری به شرح زیر است. همچنین برخی از ویژگی‌های هر یک از این فرایند‌ها نیز تعریف شده است.

 

پیکربندی دارایی

 • تنظیمات راه‌اندازی دارایی
 • روش استهلاک دارایی
 • زیرگروه دارایی
 • گروه دارایی
 • نادیده‌گرفتن دارایی از فرایندهای جاری

 

انتقال دارایی

 • ثبت انتقال دارایی
 • درخواست انتقال دارایی

 

بیمه دارایی

 • ثبت بیمه دارایی

 

تعمیر دارایی

 • به‌روزرسانی وضعیت تعمیر دارایی
 • تایید تعمیر
 • ثبت تعمیر دارایی

 

تعیین مبنای ورود یا قیمت گذاری دارایی

 • انتخاب سند مرجع دارایی

 

تعیین مرجع ورود دارایی ثابت

 • تعیین مبنای ورود دارایی

 

اموال گردانی

 • تعریف برنامه شمارش دارایی
 • ذخیره اصلاحات
 • راه‌اندازی برنامه شمارش
 • گزارش شمارش

 

تغییر قیمتی

 • ثبت تغییر قیمتی
 • تایید تغییر قیمتی دارایی
 • تغییر قیمت دارایی
 • نمایش خطای آماده سازی سند حسابداری
 • نمایش سند حسابداری

 

خروج دارایی

 • تایید خروج دارایی
 • ثبت خروج دارایی
 • ذخیره خروج دارایی
 • نمایش خطای آماده سازی سند حسابداری
 • نمایش سند حسابداری

 

محاسبه استهلاک

 • ایجاد رکورد‌های استهلاک
 • بررسی صدور سند حسابداری
 • تایید استهلاک
 • تعیین شرایط استهلاک
 • ثبت استهلاک محاسبه شده
 • ذخیره استهلاک
 • محاسبه استهلاک
 • نمایش خطای آماده سازی سند حسابداری
 • نمایش سند حسابداری

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.