قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار (BPC)

گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی کسب‌وکار، مجموعه‌ای از قابلیت‌های پشتیبان برای راهکار جامع سازمانی فناپ استپورتال، اتوماسیون اداری، گزارش ساز و محصول مدیریت جریان کار در قالب گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار است.

در این مجموعه، یکپارچگی کامل با سایر محصولات به نحوی تامین شده است که استفاده از فرایندهای BPC به سهولت امکان پذیر شود.

مدیریت جریان کار

محصول مدیریت جریان کار در فنارپی، برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف یک اتوماسیون و چگونگی انجام فعالیت‌ها را مشخص می‌کند.

این محصول، وظیفه ایجاد ارتباط بین کارهای مختلف با افراد مربوط به آن کار را به‌صورت سیستمی انجام می‌دهد.

همچنین این محصول دارای فرایندهای کسب‌وکاری زیر است:

 • آغازگرها و برنامه‌ریزی گردش کار
  مواردی را که نیازمند برنامه‌ریزی برای انجام یک فعالیت است و همچنین چگونگی شروع هر فعالیت را معین می‌کند.
 • آگاه سازی از جریان کار
  ارائه اطلاعات مربوط به نحوه و نوع فعالیت را با ارسال پیام به افراد مربوطه پیکربندی می‌کند.
 • فرایند تایید و مسیریابی
  ایجاد جریانی پویا و مطمئن برای تایید یا رد موارد مختلف در هر سازمان بسیار مهم است. این فرایند به شما کمک می‌کند تا با ایجاد یک مسیر در رابطه با جریان هر کاری نسبت به چگونگی انجام آن کار، بررسی‌های مربوطه را انجام دهید و از چگونگی انجام بدون خطای کارها یا هر نوع فراموشی مطمئن شوید.
 • کاربرد سیستمی جریان کار
  این فرایند به سازمان‌ها قابلیت ایجاد انواع فرم، تعریف مسیرهای فرایند و همچنین ویرایش فرم‌هایی را می‌دهد که روی سیستم باشد. البته با توجه به یکپارچگی سیستم، فقط فرم‌هایی که تغییرات آنها خللی در سایر جریان‌های کاری ایجاد نمی‌کند، در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد. در صورت نیاز به تغییر در سایر فرم‌های مهم، واحد پشتیبانی فنارپی همواره آماده بررسی و کمک به شماست.
 • گزارش‌دهی جریان کار
  این فرایند تمام گزارش‌های لازم را برای آگاهی از هر یک از فرایندها در اختیار افراد مربوط قرار می‌دهد. با این فرایند می‌توانید افراد تاییدکننده، انجام‌دهنده، زمان انجام و همچنین کارهای در جریان را ببینید.
 • مدیریت جریان کار
  دسته‌بندی و تعیین سطح هر یک از جریان‌های کار نیز در فرایند مدیریت جریان کار قرار گرفته است.

مدیریت گزارشات

از مزایای مهم سامانه فنارپی (FANRP) می‌توان به یکپارچگی اطلاعات اشاره کرد که تمام اطلاعات سازمان را در یک شبکه گردآوری می‌کند.

جمع‌آوری این اطلاعات بدون امکان بهره‌برداری از آنها به خودی خود مفید نیست. در فنارپی به منظور تحلیل اتفاقات و عملکردهای کاری و کاربران، محصول مدیریت گزارشات ارائه شده است که زیرمجموعه گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی کسب‌وکار است.

این محصول دارای دو فرایند اصلی به نام «گزارش‌ساز پایه» و همچنین «گزارش‌های از پیش تعریف شده» است.

 • گزارش ساز پایه

در این فرایند با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم فنارپی می‌توانید نسبت به ساخت و ایجاد گزارش‌های خود اقدام کنید.

 • گزارش های از پیش تعریف شده

با توجه به حضور تیم متخصص و حرفه‌ای در تولید و توسعه محصول فنارپی و با در نظرگرفتن و بررسی تمام راهکارهای مهم در صنایع مختلف، گزارش‌های مهم در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن‌ها نسبت به بررسی و تحلیل وضعیت شاخص‌های مختلفی که در دنیای کسب‌وکار وجود دارد، دسترسی داشته باشند.

پورتال و اتوماسیون اداری

محصول پورتال و اتوماسیون اداری همان‌طور که از نام آن نیز مشخص است، وظیفه انجام تمام امور یک سازمان در قسمت اتوماسیون اداری و ارسال نامه‌ها و صورت‌جلسه‌ها را دارد.

با توجه به یکپارچگی میان اتوماسیون اداری و سایر قسمت‌ها، به در اختیار داشتن و استفاده از سامانه‌ای جدا برای ارسال و دریافت نامه‌ها – چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان – نیاز نیست.

پورتال و اتوماسیون اداری فنارپی دارای فرآیندهای کسب‌وکاری و ویژگی‌های زیر است:

 • پیکربندی اتوماسیون اداری
  در این فرایند تمام امکانات برای شخصی‌سازی در سازمان‌ها مانند ایجاد و ویرایش سازمان، ایجاد و ویرایش شخص، تعریف اطلاعات پایه، تعریف دبیرخانه، تعریف و ویرایش پوشه نامه‌ها، تعریف و ویرایش دفتر، تعریف و ویرایش گروه، تعریف و ویرایش گروه شخصی، تعریف و ویرایش مسئولان دفاتر امکان پذیر است.
 • پیکربندی مدیریت جلسه
 • برنامه‌ریزی جلسه
  در این فرایند امکان برنامه‌ریزی جلسات، دعوت، ویرایش و رزرو جلسات را انجام داد.
 • ایجاد نامه
 • ایجاد نامه به‌وسیله ایمیل
 • ایجاد نامه داخلی و وارده
 • ایجاد نامه صادره
 • جستجو و مشاهده نامه
 • ایجاد نامه وارده به‌وسیله ایمیل
 • ایجاد و انتشار صورت‌جلسه
 • پیگیری صورت‌جلسه
 • اتصال به فرایندهای CRM
 • ارتباط با سایر فرایندهای مورد نیاز و نمایش نتایج در پورتال

زیرساخت

محصول زیر ساخت که در گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی کسب‌وکار قرار دارد، بخش مهمی از اطلاعات اولیه مورد نیازمند هر کسب‌وکار را در خود جای داده است. با استفاده از این محصول می‌توانید همه اطلاعات مربوط به ساختار افراد حاضر در این سامانه و همچنین ساختار گردش اطلاعات را مشخص کنید.

در حال حاضر این محصول سه فرایند کسب‌وکار اصلی دارد:

 • اطلاعات پایه زیرساختی
 • سرویس‌های عمومی زیرساختی
 • فرمول

هر یک از این فرایندها ویژگی‌های مختلفی دارد که به تعیین ارتباط بخش‌های یک سازمان با یکدیگر مربوط است.

 • اطلاعات پایه زیرساختی

این فرایند امکان ایجاد و ویرایش کاربرانی را که از سیستم فنارپی استفاده می‌کنند، برای سازمان‌ها مهیا می‌کند.

 • سرویس‌های عمومی زیرساختی

در این فرایند شما امکان مشخص‌کردن زمان‌های کاری و ساختار مربوط به ارجاع‌های سازمانی خود را براساس الگوها دارید یا آن را به‌طور دلخواه ایجاد و تعریف می‌کنید. از ویژگی‌های این فرایند می‌توان به تعریف شیفت، الگوی زمان کاری، تقویم و تعریف معماری سازمانی اشاره کرد.

 • فرمول

استفاده از فرمول و محاسبه نیز به‌منظور شخصی‌سازی این محصول برای هر سازمان در نظر گرفته شده است.
سازمان شما با استفاده از این فرایند، امکان مشخص‌کردن نتیجه فعالیت‌های انجام شده بر روی نامه‌ها را خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.