در حال مرور: گزارش و خبر

برگزاری پنل تخصصی «چالش‌ها و راهکارهای دستیابی به فرودگاه مدرن و هوشمند» با حضور مدیرعامل شرکت فناپ زیرساخت

مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ زیرساخت در پنل تخصصی «چالش‌ها و راهکارهای دستیابی به فرودگاه مدرن و هوشمند»، به چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مسیر تحقق فرودگاه‌های هوشمند در کشور پرداخت.

ادامه مطلب