اجرای راهکار جامع سازمانی FANRP در فناپ ‌زیرساخت

راهکار جامع سازمانی فناپ (FANRP) روز یکشنبه اول تیر 1399 در شرکت فناپ ‌زیرساخت اجرا شد.

مهرداد ذوالفقاریان، رییس استقرار سامانه یکپارچه آی‌فناپ، به ‌عنوان مسئول مدیریت استقرار راهکار جامع سازمانی فناپ (FANRP) در هلدینگ، در مورد این سیستم گفت: «این پروژه از پنج سال پیش کلید خورد و در طول این مدت همکاران فناپ‌ سافت زحمات بسیاری کشیدند. این سیستم در ابتدا برای کنسرسیوم میدکو طراحی و پیاده‌سازی شد، اگر چه طراحی سیستم‌ها به‌ گونه‌ای انجام شده که در سایر شرکت‌ها و صنایع نیز قابل اجرا باشد.»

وی افزود: «طراحی و اجرای این سیستم‌ها برای سه شرکت یعنی ستاد فناپ، فناپ زیرساخت و پرداخت الکترونیک پاسارگاد از شش ماه پیش کلید خورد. برای طراحی و پیاده‌سازی این سیستم در کلیه شرکت‌های مجموعه، نیاز به ایجاد اطلاعات پایه احساس می‌شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این سیستم برای میدکو به‌ عنوان یک کنسرسیوم صنعتی نوشته شده بود، اینک باید تغییرات بسیاری اعمال می‌شد که این امر نیز محقق شد، البته نباید فراموش کرد که نیاز به این تغییرات از همان ابتدا در طراحی سیستم لحاظ شده بود و سیستم قابلیت انعطاف داشت. با این وجود، برای استقرار این سیستم باید تحلیل نیازمندی‌ها در شرکت مورد نظر صورت گیرد.»

به گفته ذوالفقاریان، ابتدا قرار بر استقرار این سیستم در ستاد فناپ بود، اما به‌واسطه نیاز ستاد به اطلاعات جمع‌بندی‌‍شده شرکت‌ها و پیچیدگی‌های این امر، در نهایت تصمیم بر آغاز این فرآیند با شرکت فناپ ‌زیرساخت گرفته شد. استقرار این سیستم در شرکت فناپ ‌زیرساخت شش ماه به طول انجامید و از روز یکشنبه اول تیر، این سیستم در این شرکت اجرا شد.