ایجاد تحول با تقویت توانمندسازها

کاستی‌های مهارتی و کندی در پیشرفت امور از سخت‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رهبران در هر سازمان است. این در حالی است که در دنیای دیجیتال امروز، «چابکی» موضوع بسیار مهمی است. کسب‌وکارهایی که زمانی استراتژی دیجیتال خود را در بازه 1 تا 3 ساله ترسیم می‌کردند، حالا باید طی چند روز یا چند هفته به نتیجه برسند. بهره‌مندی از قابلیت‌هایی مانند چابکی، تجزیه و تحلیل، فناوری، طراحی و رهبری برای تحقق این امر ضروری است. با وجود دشواری ایجاد چنین قابلیت‌هایی، دانش، مهارت‌ها و رفتارها باید با ارزش‌آفرینی تیم‌ها و نقش‌های اصلی کسب‌وکار، همسو باشد.
اثربخشی رهبری و مدیریت بر عملکرد بسیار موثر است. آمار نشان می‌دهد شرکت‌هایی که اثربخشی رهبری بالایی دارند، چند برابر بیشتر از سایرین بازده سهام ایجاد می‌کنند. رهبران در گام اول قادر به هدایت خود باشند، بهتر می‌توانند سازمان‌ها و سیستم‌هایی را رهبری کنند که در آن کار می‌کنند.

اهداف آکادمی صنعت 4

مبانی عملکردی

ایجاد قابلیت‌های عملکردی حیاتی و راهبردی که به رهبران در زمینه ارزش‌آفرینی در سطح سازمان کمک می‌کند.

سلامت سازمانی

کمک به کارکنان در راستای درک مفاهیم بنیادی سلامت سازمانی شامل اتحاد، تعالی، بازسازی و هدایت رفتارهای حمایتی.

بهبود عملکرد

آغاز سفر تحول با توانمندسازی مدیران و متخصصان در راستای توسعه فکری و ارتقای مهارت‌ها در مسیر دستیابی به آرمان‌های عملکردی

آموزش تخصصی

آموزش کاربردی مهارت‌ها و دانش تخصصی به کارکنان، به منظور پیشبرد اهداف اجرایی تحول دیجیتال در مقیاس بزرگ.

آموزش، حلقه گمشده صنعت 4

برای کمک به رهبران و کارکنان در توسعه رفتار، ذهنیت و قابلیت‌های مورد نیاز برای پیشرفت، آکادمی صنعت 4، برترین برنامه‌های توانمندسازی را به مدیران عملیاتی و متخصصان ارائه می‌کند. برنامه‌های آموزشی شخصی‌سازی شده آکادمی صنعت 4، مهم‌ترین موضوعات عملیاتی را از تولید تا زنجیره تامین، در بر می‌گیرد.
دوره‌های تخصصی صنعت و سلامت هوشمند در آکادمی صنعت 4 بر اساس نتایج جدیدترین تحقیقات در علوم رفتاری طراحی شده است. این دوره‌ها دربرگیرنده مجموعه‌ای از برنامه‌هاست که به منظور ایجاد توانایی‌های فردی برای راهبری و نگه‌داشت تغییرات تحول‌آفرین در مقیاس مناسب سازمانی طراحی شده‌اند.
دوره‌های تخصصی صنعت و سلامت هوشمند که متخصصان و استادان آکادمی صنعت 4 طراحی کرده‌اند، راهکارهای سازمانی را بر مبنای مهارت‌ها و ذهنیت‌های افراد ارائه می‌کنند. این راهکارها برای دستیابی به ظرفیت‌های کامل یک سازمان حیاتی است و افزون بر این، کارکنان را در جهت بهبود روش‌های کاری، بسته به نیازهای منحصر به فرد سازمان، توانمند می‌کنند.

0+

مدرس باتجربه

0+

ساعت آموزشی

0+

عنوان درسی

دوره‌های آکادمی صنعت 4

دوره‌های تخصصی سلامت الکترونیک هوشمند

• مدیریت بیمارستان هوشمند
• استقرار بیمارستان هوشمند
• استارت‌آپ‌های سلامت الکترونیک
• توسعه و استقرار سلامت الکترونیک

دوره‌های تخصصی صنعت هوشمند

• دوره تخصصی تحول دیجیتال در صنعت
• دوره تخصصی سیستم‌های سایبر-فیزیکی هوشمند
• دوره‌های تخصصی خاص – منظور

رویکرد آکادمی

دوره‌های تخصصی صنعت و سلامت هوشمند بر اساس یک رویکرد کارامد و مبتنی بر تجربه،
برای هدایت تغییرات تحول‌آفرین در سطح سازمان طراحی شده و دانش روز را در حوزه
تغییر رفتار و ایجاد قابلیت به عمل در می‌آورد.

تقویت

مجموعه مکانیسم‌های تقویتی، رفتارها و مهارت‌های جدید را ایجاد می‌کنند تا از بهبود ذهنیت‌ها و پایداری تغییرات مطمئن شویم.

محتوای متمایز

سفر یادگیری فراگیر با سرفصل‌های کاربردی و شبیه‌سازی چالش‌های واقعی کسب‌وکار، بر مبنای نیاز مخاطب شخصی‌سازی می‌شود.

دسترسی مجازی

تجربه دیجیتال، ایجاد قابلیت‌های تخصصی را در سریع‌ترین زمان در کل سازمان ممکن می‌کند.

شرکای راهبردی

دانشگاه خاتم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران